• Témata výstavy:
  • I. téma: Východ nebo západ slunce
  • II. téma: Oblíbená pohádková postavička
  • III.téma: Abstrakce na volné téma
  • IV. téma: Praha 19 - Kbely
 • Kategorie:
  • I.kategorie: 0 - 6 let
  • II.kategorie 6 - 10 let 
  • III.kategorie: 11 - 21 let
  • IV.kategorie: od 21 let -.60 let
  • V.kategorie: od 60 let dál
 • Předmět výstavy:
  • Předmětem soutěže jsou výtvarná díla vytvořená výtvarnými technikami - malba, kresba, grafika, koláž

 • Velikost výtvarného díla:
  • výtvarné dílo může mít jakýkoliv rozměr do maximální velikosti 100 cm x 100 cm
 • Odevzdání děl:
  • výtvarná dílna odevzdávejte do 10.června 2022 fyzicky do Galerie, je možné i do tohoto datumu zaslat dílo poštou
  • u díla musí být napsáno čitelně jméno, příjmení, věk (kvůli kategorii) a kontatní telefon (případně jméno a příjmení osoby může být paní učitelka/učitel či zákonný zástupce nebo babička apod.) a email, název díla
  • prosíme také o vyplnění formuláře viz níže na této stránce /cs/soutez
 • Harmonogram výstavy:
  • 10.června 2022 
   • uzávěrka přihlášek a současně poslední možné datum na poštovním razítku zásilky výtvarných prací odevzdaných do Galerie nebo uzávěrka přihlášek předaných osobně do Galerie
  • 10. - 15. června
   • zasedání poroty
  • 17.června
  • 21.června 2022
   • se koná slavnostní vyhlášení výherců soutěže v Galerii PragueLOPArt na adrese Vrchlabská 7, Praha 19 - Kbely
   • na vernisáži se vyhlásí téma a případně podmínky Výtvarné soutěže na další rok 2022/2023
  • 21.černa - 30.června 2022
   • výstava oceněných prací v Galerii
 • Podmínky:
  • v případě, že se zúčastníte soutěže, Vaše jméno a dílo můžeme zveřejnit 
  • po výstavě Vám bude dílo vráceno
  • každý se může zúčastnit všech témat
  • soutěž je pro každého, kdo chce tvořit a to bez výjimky
 • Kontakt:
  • pro více info kontaktujte: Monika Brchelová Benešová, info@praguelopart.com, 731 461 769
 • Formulář k soutěži:

Přihláška I.ročník čarodějky Kbelky

v případě přihlašování dětí kontakt na zákonného zástupce nebo paní učitelku/učitele

v případě přihlašování dětí kontakt na zákonného zástupce nebo paní učitelku/učitele

Telefon

fyzicky do Galerie

adresa: Galerie PragueLOPArt, Vrchlabská 7, Praha 19 - Kbely, 19700pokud jste k tématu tvořili dílo dopište název, v případě, že jste téma si nevybrali, políčko nechte prosím prázdné

pokud jste k tématu tvořili dílo dopište název, v případě, že jste téma si nevybrali, políčko nechte prosím prázdné

pokud jste k tématu tvořili dílo dopište název, v případě, že jste téma si nevybrali, políčko nechte prosím prázdné

pokud jste k tématu tvořili dílo dopište název, v případě, že jste téma si nevybrali, políčko nechte prosím prázdné

Captcha Jiný ověřovací kód
?