8:00-8:45 9:00-11:00 10:00-10:45 15:00-15:45 16:00-16:45 17:00-19:00
Pondělí velký ateliér

Orientální břišní tance

(cena 180,-)

Malba a kresba pro dospělé (18+)

(cena 500,-)

Otevřený ateliér

(cena 200,-)

Otevřený ateliér

(cena 200,-)

Malba a kresba pro dospělé (18+)

(cena 500,-)

malý ateliér

Otevřená dětská dílna

(cena 200,-)

Otevřená dětská dílna

(cena 200,-)

Malování a hry 
v angličitně pro dětí
0-7 let s doprovodem

(cena 250,-)

Malování a hry 
v angličitně pro dětí
0-7 let s doprovodem

(cena 250,-)

Otevřená dětská dílna

(cena 200,-)

Úterý velký ateliér

Otevřený ateliér

(cena 200,-)

Otevřený ateliér

(cena 200,-)

Otevřený ateliér

(cena 200,-)

Malba a kresba pro dětí od 7-12 let

(cena 500,-)

malý ateliér

Tvůrčí dílna čarodějky Kbelky
pro dětí 0-7 let s
doprovodem

(cena 200,-)

Tvůrčí dílna čarodějky Kbelky
pro dětí 0-7 let s
doprovodem

(cena 200,-)

Tvůrčí dílna čarodějky Kbelky
pro dětí 0-7 let s
doprovodem

(cena 200,-)

Tvůrčí dílna čarodějky Kbelky
pro dětí 0-7 let s
doprovodem

(cena 200,-)

Otevřená dětská dílna

(cena 200,-)

Středa velký ateliér

Orientální břišní tance

(cena 180,-)

Malba a kresba pro dospělé (18+)

(cena 500,-)

Otevřený ateliér

(cena 200,-)

Otevřený ateliér

(cena 200,-)

Malba a kresba pro děti (12+)

(cena 500,-)

malý ateliér

Otevřená dětská dílna

(cena 200,-)

Otevřená dětská dílna

(cena 200,-)

Malování a hry ve španělštině pr děti 0-7 let s doprovodem

(cena 250,-)

Malování a hry ve španělštině pr děti 0-7 let s doprovodem

(cena 250,-)

Otevřená dětská dílna

(cena 200,-)

Čtvrtek velký ateliér

Otevřený ateliér

(cena 200,-)

Otevřený ateliér

(cena 200,-)

Otevřený ateliér

(cena 200,-)

Malba a kresba pro děti (12+)

(cena 500,-)

malý ateliér

Otevřená dětská dílna

(cena 200,-)

Tvoření, malování a kteativní hry rodičů s dětmi

(cena 500,-)

Otevřená dětská dílna

(cena 200,-)

Pátek velký ateliér Programy pro školy, školky a jiná zařízení
malý ateliér Programy pro školy, školky a jiná zařízení
Sobota velký ateliér

Otevřený ateliér

(cena 200,-)

malý ateliér

Tvůrčí dílna čarodějky Kbelky
pro dětí 0-7 let s
doprovodem

(cena 200,-)